OTELİMİZ
OTELİMİZ

Çevre Politikası

Grand Park Lara ailesi olarak hizmet verirken çevremizi korumak, ekosistemi oluşturan tüm canlılara saygı göstermek ve yaşam haklarını savunmak adına benimsediğimiz çevre politikasını, personelimizin ve misafirl- erimizin desteğiyle hayata geçirmek öncelikli hedefimizdir.

Tesisin kurulum aşamasından itibaren tüm faaliyetlerinin çevreye duyarlı olmasını sağlamak, bunun için de daha az enerji ve doğal kaynak tüketmek, atık oluşumunu minimize etmek, atıkların ayrıştırılmasını, geri dönüşüm ve geri kazanımı desteklemek,

Çevre mevzuatının tüm gerekliliklerini yerine getirmek ve eğitimler vermek, Çevre bilincine sahip kitle tarafından tercih edilmek,

Kimyasal tüketimini minimize etmek, kimyasalların uygun miktarlarda kullanılması gerekliliği konusunda personelimizi bilinçlendirmek ve bu doğrultuda önlemler almak,

Su ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla personelimize ve misafirlerimize yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak, kimyasal tüketimler ve oluşan atık miktarlarını sürekli izlenebilirliğini sağlamak, Sürdürülebilir turizm ilkesi ile ekolojik dengenin bozulmadan gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak çevre politikamızın çerçevesini belirlemektedir.

Bütün bu faaliyetlerimizi sürdürürken asıl amacımız farkındalık yaratmak için çevrenin korunması, geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesidir.

HIZLI REZERVASYON HATTI
Rezervasyon ve Bilgi için
Sizi Arayalım

SİZİ ARAYALIM

Çağrı Merkezi 0242 922 05 69